Himakas-Binuligay-Uswag (HBU) Association Inc.

"Striving and helping each other progress."

Mr. Joselito M. Clamor - Makkah, Saudi Arabia

Hi to All HBU Members,
 
Sa lahat ng bumubuo ng Himakas-Binuligay-Uswag (HBU) Association Inc., ako ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong pagbati at kayo rin kasama ang inyong pamilya ay aking binabati ng Advance Merry Christmas and a Happy New Year!
 
Being a truly Cabatuananon, I'm glad to know that HBU Association Inc. is into social work helping our less fortunate kababayans, especialy in Cabatuan.